Sudoku

Tento pomocník při řešení Sudoku zobrazuje v každém kroku možné kandidáty a pokud najde jediného možného kandidáta k doplnění, zvýrazní příslušné políčko. Prozatím není využito vyhledávání řešení "hrubou silou", ale pouze lidskými technikami.

Zadání:

A
B
C
D
E
F
G
H
I
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Toolbox

Poslední aktualizace 29.7.2015. Přidáno navrhování vhodných čísel k doplnění se zvýrazením polí (konrola ve čtvercích, sloupcích a řádcích), přidány dvě zkušební sudoku, legenda a možnost vymazat zadání. Dále po přejetí myší přes políčko s hodnotou jsou červeně orámována políčka se stejnou hodnotou a žlutě podbarvena políčka, kde se tato hodnota již nemůže nacházet.